Yritysten omistajavaihdokset ammattitaitoisesti

Teen yritysten arvonmääritykset ammattitaitoisesti ja luotettavasti. Yritysten omistajanvaihdosten toteutukset tehokkaasti ja hallitusti. 

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää! Palvelen asiakkaita Haminasta käsin Etelä- ja Kaakkois-Suomen alueelle.

Yhteystiedot

Omistajanvaihdoksen eri vaihtoehdot

Yritysten omistajanvaihdokset voidaan jakaa kahteen perusryhmään: perheen tai suvun sisäiset omistusjärjestelyt sekä yrityksen myynti ulkopuoliselle ostajalle.


Samoin kauppatapoja on kaksi: koko yrityksen myynti tai liiketoiminnan kauppa. Niillä on myyjän kannalta aivan ratkaiseva ero siinä, kenelle kauppahinta maksetaan. Ostajan kannalta kauppatapojen edut/haitat ovat myös merkittävät mutta käänteiset myyjän tilanteeseen nähden. Yhtä ainoaa oikeaa tapaa kauppaan ei ole, vaan kussakin tilanteessa on haettava paras mahdollinen variaatio.


Kokemukseni ja osaamiseni avulla autan yritystäsi löytämään sopivan tavan omistajanvaihdoksen tekemiseen. Ota yhteyttä!

Apua jo kaupankäynnin suunnitteluvaiheeseen

Usein ajatellaan, että yrityskaupassa keskeisessä osassa on kauppahinta. On myös tärkeä määrittää, mitä myydään ja miten myydään. Kaikki voidaan myydä kerralla, tai kauppa voidaan tehdä vaiheittain tai osina.

 

Yleensä myyjän ja ostajan näkemykset eri osien arvosta ovat erilaiset. Siksi ulkopuolisen asiantuntijan ottaminen mukaan kaupankäyntiin jo suunnitteluvaiheessa on erittäin tärkeää. Autan tekemään realistisen arvonmäärityksen, joka huomioi oikean hintatason lisäksi sen, miten ostaja pystyy kaupan tekemään ja rahoittamaan.

Ota yhteyttä!

Asiantuntemusta erilaisiin omistajanvaihdostilanteisiin

Jos yritykselle etsitään ulkoista ostajaa, on tärkeää, että kaikki mahdolliset potentiaaliset ostajat saavat tiedon myytävänä olevasta yrityksestä. Tietojen myytävänä olevasta yrityksestä on myös oltava oikeita, jotta se herättää oikeanlaista kiinnostusta. Tässä realistinen arvonmääritys, joka on yksi vahvuuksistani, on avainasemassa.


Perheen tai suvun sisäisissä kaupoissa kauppaan vaikuttavia näkökulmia on yleensä paljon enemmän. Myyjillä on toiveita yrityksen jatkuvuuden suhteen. Ostajilla taas on omat näkemyksensä. Näkemysten yhteensovittaminen on tärkeää, jotta yrityksellä on menestymisen mahdollisuudet jatkossakin. Pitkä kokemukseni erilaisten vaihtoehtojen punnitsemisesta auttaa molempia osapuolia.

 

Pystyn myös neuvomaan omistajanvaihdostilanteeseen liittyvissä rahoituskysymyksissä. Kattavan yhteistyöverkostoni avulla löydän tarvittaessa myös yritysveroasiantuntijat ja esimerkiksi yritysjuristit erilaisiin tilanteisiin.

 

Ota yhteyttä – autan sinua erilaisissa omistajanvaihdostilanteissa ammattitaidolla!