Yritysten konsultointipalvelut Etelä- ja Kaakkois-Suomeen – talous kuntoon!

Konsultointi Kuusela Oy tarjoaa yritysten konsultointipalvelut kokemuksella ja ammattitaidolla Haminasta käsin. Autan sinua remontoimaan yrityksesi talouden tai laatimaan suunnitelman toiminnan uudelleen järjestämiseksi. Tarjoan kaksi perusrakenteeltaan samanlaista, johdonmukaista, mutta jokaiseen tapaukseen yrityskohtaisesti räätälöitävää toimintapakettia. 

Ota yhteyttä!

Toimintapaketti 1: Taloustalkoot

Taloustalkoot-toimintapaketissa pureudutaan yrityksen talouden parantamiseen. Tavoitteena on aina kannattavuuden parantuminen, mutta keinot voivat yrityskohtaisesti vaihdella hyvinkin paljon. Niihin voi kuulua tuottojen lisääminen, kustannusten alentaminen tai pääoman käytön tehostaminen. Yritykset ovat aina erilaisia, joten toimenpiteetkin räätälöidään tapauskohtaisesti.

Toimintapaketin runko on kuitenkin aina seuraava:

  • nykytilan analyysi

  • kehittämiskohteiden tunnistaminen

  • toimintasuunnitelma konkreettisine toimenpiteineen

  • seuranta korjaustoimenpiteineen

  • seuranta korjaustoimenpiteineen.

Kerron mielelläni lisää! Ota yhteyttä!

Toimintapaketti 2: Muutoksen johtaminen

Yrityksissä tehdään erittäin paljon hyvin suunniteltuja toiminnan uudistuksia. Niistä monet onnistuvat hyvin, mutta valitettavan usein hyvätkin suunnitelmat vesittyvät toteutusvaiheessa.

 

Pohdin ja tutkin muutoksia ja muutosten johtamista syvällisesti eMBA-opintojeni tutkielmassa. Yksi ratkaiseva tekijä muutoksen onnistumisen kannalta ovat ihmiset. Miten muutoksen kohteena olevat ihmiset saadaan toimimaan halutulla tavalla? Miten nekin, joita muutos ei koske, työskentelevät jatkossakin tehokkaasti, eivätkä keskity epäkohtien etsimiseen?

 

Muutosvastarintaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi olen kehittänyt 5T-teorian, joka on todistetusti tehokas.

 

Jos olet suunnittelemassa yrityksesi toimintaan muutosta, ota yhteyttä! Tehdään yhdessä yrityksellesi toimintaohjelma, jolla suunnitelma tavoitteineen myös toteutuu!

Yhteystiedot

Muut konsultointipalvelut yrityksille

Tarjoan yrityksille konsultointia myös toimitilakiinteistöihin ja investointeihin liittyvissä kysymyksissä. Teen erilaisten toimitilojen sekä liike- ja tuotantokiinteistöjen arvonmääritykset ammattitaitoisesti ja luotettavasti. Neuvon yrityksiä investointien rahoitussuunnitelmien laatimisessa ja rahoitustapojen valitsemisessa. 

 

Lue lisää ja ota yhteyttä!

Muut palvelut